Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych

Komunikat Organizacyjny Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych Skorzęcin 11 - 15 czerwca 2016 r.
1. Cel zawodów: − Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych w kategorii dziewcząt i chłopców na rok 2016. − Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzieży kategorii szachowych i klas sportowych. − Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży w województwie wielkopolskim. − Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce.
2. Organizatorzy: -Wielkopolski Związek Szachowy, -Współorganizator Fundacja Pomost.
3. Dofinansowanie: Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych są dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
4. Termin i miejsce: Skorzęcin: 11 - 15 czerwca 2016 r. Przyjazd 10 czerwca 2016 r. w godzinach 15.00 – 18.00 do biura organizatora (Ośrodek Zbyszko). Miejsce zawodów: Ośrodki Wypoczynkowe Zbyszko i Karolinka ul. Aleja Handlowa, 62-230 Witkowo, Skorzęcin Odprawa techniczna w ośrodku Zbyszko sala nr 1 – obecność opiekunów na odprawie obowiązkowa. .
5. Koszty uczestnictwa: Wpisowe (opłata: startowa + organizacyjna + rankingowa) w wysokości 55 zł należy opłacić na konto bankowe: Wielkopolski Związek Szachowy; 60-791 Poznań ul. Reymonta 35; Bank Pekao S.A. Oddział / Poznań; 17 1240 6625 1111 0000 5609 8415 do dnia 7 czerwca 2016 Koszt zakwaterowania i wyżywienia: − Ośrodki Wypoczynkowe Zbyszko i Karolinka: pokoje i domki 2 - 3 - 4 osobowe z łazienką – 85 zł od osoby x 5 dni = 425 – (zakwaterowanie 50 zł, wyżywienie 35 zł /obiad 21 zł, śniadanie i kolacja po 7 zł/) - REZERWACJA DO 27.05.2016 r. Rezerwacja noclegów i wyżywienia: Paweł Duchant - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel. 36 589 017. Wpłatę za wyżywienie i zakwaterowanie należy opłacić na konto bankowe: Fundacji Pomost; 60-614 Poznań ul. Śląska 8; Raiffeisen Bank Polska S. A. 85 1750 0012 0000 0000 3311 7671. (O przydzieleniu pokojów/domków decyduje kolejność zgłoszeń). Koszty uczestnictwa pokrywają zawodnicy bądź delegujące ich kluby.
6. Uczestnictwo, system rozgrywek Turniej odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: − C9 D9 zawodnicy i zawodniczki ur. w roku 2007 i młodsi, − C11 D11 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2005-2006, − C13 D13 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2003-2004, − C15 D15 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 2001-2002, − C18 D18 zawodnicy i zawodniczki ur. w latach 1998-2000. Prawo startu w Mistrzostwach mają zawodnicy wyłonieni w Półfinałach Mistrzostw Wielkopolski Stref Centralnej, Południowej, Północnej, Wschodniej, Zachodniej (po 6 - 8 osób w każdej grupie w zależności od ilości startujących), finaliści Mistrzostw Polski Juniorów 2016, zawodnicy z kategoriami centralnymi oraz zawodnicy z rankingiem ELO 2000 i wyższym. Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach mają zawodnicy zrzeszeni w klubach deklarujących przynależność do Wielkopolskiego Związku Szachowego. Zawodnik musi posiadać przynależność klubową i licencję zawodniczą. System rozgrywek: Mistrzostwa rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy minimum 13 startujących. W przypadku, gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określi sędzia główny. W trakcie zawodów rozgrywanych systemem kołowym wskazane jest by, jeżeli to możliwe, zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach. W przypadku małej liczby uczestników dopuszcza się łączenie zawodników z sąsiednich grup wiekowych w jeden turniej. Połączone w ten sposób grupy mogą rozegrać turniej w poszczególnych grupach wiekowych odbywa się po uwzględnieniu partii pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami jednej grupy wiekowej. Tempo gry: -grupa C9 i D9 - 60 min dla zawodnika na partie - grupy C11, D11, C13, D13, C15, D15, C18, D18 - 90 minut na zawodnika oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii. Ocena wyników W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje: − suma zdobytych punktów, − wartościowanie średnie Buchholza, − wartościowanie pełne Buchholza, − liczba zwycięstw, − progres, − wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami, - średni ranking krajowy przeciwnika. W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego o kolejności miejsc decyduje: − ilość zdobytych punktów, − punktacja Sonnenborna-Bergera, − rozszerzony system Koyi, − wynik bezpośredniej partii, - liczba zwycięstw.
7. Nagrody i wyróżnienia Zwycięzca w każdej grupie wiekowej otrzymuje tytuł Mistrza Wielkopolski. Dla najlepszych zawodników przewidziane są puchary, dyplomy, nagrody finansowe i rzeczowe.
8. Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach do 3 czerwca 2016 r. poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie www.chessarbiter.com Weryfikacja zgłoszonych zawodników powinna być dokonana u sędziego głównego w dniu poprzedzającym pierwszą rundę, najpóźniej na odprawie technicznej.
9. Terminarz rozgrywek: Grupy: C11, D11, C13, D13, C15, D15, C18, D18 10.06.2016 r. - piątek - godz. 15.00 –18.00 - Przyjazd uczestników Mistrzostw - godz. 18.30 –20.00 - Kolacja - godz. 20.00 – Odprawa techniczna
11.06.2016 r. - sobota - godz. 7.00 – 8.30 – Śniadanie - godz. 9.00 - Rozpoczęcie Mistrzostw oraz I runda - godz. 13.00 – 14.30 - Obiad - godz. 15.00 - II runda - godz. 18.00 – 19.30 – Kolacja
12.06.2016 r. - niedziela - godz. 7.00 – 8.30 – Śniadanie - godz. 9.00 - III runda - godz. 13.00 – 14.30 – Obiad - godz. 15.00 - IV runda - godz. 18.00 – 19.30 - Kolacja
13.06.2016 r. - poniedziałek - godz. 7.00 – 8.30 – Śniadanie - godz. 9.00 - V runda - godz. 13.00 – 14.30 – Obiad - godz. 15.00 - VI runda - godz. 18.00 – 19.30 - Kolacja
14.06.2016 r. - wtorek - godz. 7.00 – 8.30 – Śniadanie - godz. 9.00 - VII runda - godz. 13.00 – 14.30 – Obiad - godz. 15.00 - VIII runda - godz. 18.00 – 19.30 - Kolacja
15.06.2016 r. - środa - godz. 7.00 – 8.30 – Śniadanie - godz. 9.00 - IX runda - godz. 13.00 – 14.30 - Obiad - godz. 15.00 – Zakończenie Mistrzostw Grupy: C9 i D9
10.06.2016 r. - piątek - godz. 15.00 –18.00 - Przyjazd uczestników Mistrzostw - godz. 18.30 –20.00 - Kolacja - godz. 20.00 – Odprawa techniczna
11.06.2016 r. - sobota - godzi. 7.00 – 8.30 – śniadanie - godz. 9.00 - Rozpoczęcie Mistrzostw oraz I runda - godz. 12.00 – II runda - godz. 13.00 – 14.30 - Obiad - godz. 15.00 - III runda - godz. 18.00 – 19.30 – Kolacja
12.06.2016 r. - niedziela - godzi. 7.00 – 8.30 – śniadanie - godz. 9.00 - IV runda - godz. 12.00 – V runda - godz. 13.00 – 14.30 - Obiad - godz. 15.00 - VI runda - godz. 18.00 – 19.30 – Kolacja
13.06.2016 r. - poniedziałek - godzi. 7.00 – 8.30 – śniadanie - godz. 9.00 - VII runda - godz. 12.00 – VIII runda - godz. 13.00 – 14.30 - Obiad - godz. 15.00 - IX runda - godz. 16.30 – zakończenie Mistrzostw UWAGA: ewentualne zmiany w terminarzu podane zostaną w kolejnych komunikatach organizacyjnych lub na odprawie technicznej.
10. Sędziowanie Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów WZSzach z odpisem do Wiceprezesa WZSzach ds. Młodzieży i Szkolenia.
11. Postanowienia końcowe Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach, zdrowie (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem: - dla zawodników - przegrania partii, - dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów. Opiekę wychowawczą podczas trwania mistrzostw sprawują rodzice względnie szkoleniowcy i opiekunowie klubowi. Do mistrzostw nie zostaną przyjęci zawodnicy bez opiekuna. Warunkiem dopuszczenia do mistrzostw jest złożenie przez opiekuna pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie mistrzostw (należy je dostarczyć podczas przyjazdu, i potwierdzić na odprawie). Podczas trwania mistrzostw obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00 - 06.00.
Jesteś tutaj: Home Komunikaty Mistrzostw Wielkopolski Juniorów w szachach klasycznych