Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Historia

Sekcja szachowa rozpoczęła działalność w listopadzie 1998 roku. Instruktorem został p. S. Polny z M. Górki. Utworzyliśmy też Zarząd sekcji w osobach :

S. Polny, W. Markowski, D. Maćkowiak

Tuż po nowym roku udało się pozyskać przychylność Szefów Firmy "Rawbud" i sekcja została zarejestrowana w PZSzach pod nazwą Sekcja Szachowa " Korona – Rawbud" przy DK Rawicz. Pomoc Finansowa "Rawbudu", DK , Gminy i Starostwa od tej pory stały się podstawą naszego funkcjonowania.

Po pierwszym Zimowym Turnieju okazało się, że liczba chętnych i umiejących grać w szachy jest wystarczająca aby powołać przynajmniej jedną drużynę seniorów i jedną drużynę juniorów do rozgrywek ligowych. Tak też się stało. Po pierwszym sezonie obie drużyny od razu uzyskały awans do wyższej klasy. Jednocześnie dzieci i młodzież zaczęły brać udział w rozgrywkach SZS, turniejach otwartych i klasyfikacyjnych. W siedzibie sekcji odbywały się dwa razy w tygodniu zajęcia szkoleniowe pod okiem p. S. Polnego.

W 2000 roku poziom gry niektórych dzieci był na tyle dobry, że mimo kłopotów finansowych postanowiliśmy wziąć udział w eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów. Z pośród wszystkich dzieci, które rozpoczęły ćwiczenia w sekcji najszybszym rozwojem wyróżnili się w tym czasie:
D. Redko, A. Buchała, P. Markowski, M. Markowska, M. Maćkowiak, B. Stachowski, J, Redko, P. Stachowska, K. Celka, T. Buchała, M. Polowczyk, N. Dopierała.

Wśród dorosłych prym wiedli :
bracia Bajonowie. R. Kowalewski,B. Skrzypczak i J. Jędrasiak.

Do Półfinałów MP dotarło czworo dzieci:
D. Redko, M. Markowska, P. Markowski i M. Maćkowiak.

Start w finałach zapewnił sobie P. Markowski i to był kluczowy moment, gdy trzeba było podjąć decyzję co dalej? Przekazać Piotra do innego już zarejestrowanego Klubu z osobowością prawną, czy podjąć wyzwanie i zarejestrować klub szachowy w Rawiczu i działać jak to się mówi na własne konto. To było dla nas prawdziwe wyzwanie, bo prawdę mówiąc na wszystkich sprawach organizacyjnych i sportowych związanych z szachami to znał się tylko S. Polny. Zasadniczą pomoc w organizowaniu i rejestracji UKS uzyskaliśmy od p. Kazimierza Machowiaka ze Starostwa. To on utwierdził nas w przekonaniu, że dysponując taką liczbą utalentowanej młodzieży mamy szansę zaistnieć na szachowej mapie Polski. Obawy związane z organizacją Klubu były uzasadnione / potrzeba było co najmniej 15 członków założycieli, chętnych do prowadzenia spraw organizacyjnych i finansowych, szkolenia i naboru nowych członków/. Jednak czas gonił, bo 29 .01. 2001 miały się rozpocząć MP, do których awansował Piotr. Koniec, końców udało się porozumieć z kilkoma rodzicami dzieci, kilkoma kolegami nauczycielami, dołączył także dyrektor DK i prezes R. Konopniak. 15 grudnia 2000r odbyło się zebranie założycielskie. Powołano Komitet założycielski i z teczką gotowych dokumentów powędrowaliśmy do Starostwa. Rejestracja RUKS "Korona-Rawbud" nastąpiła prawie od ręki bo 21 grudnia Klub był już w rejestrze Starosty pod numerem 11
17 stycznia 2005 r odbyło się pierwsze sprawozdawczo wyborcze zebranie członków. Następnego dnia dokumenty były wysłane do PZSzach w Warszawie i wyjazd na MP pod własnym szyldem stał się możliwy. Pozostał tylko jeden mały problem za co pojedziemy bo kasa świeżo zaistniałego Klubu była pusta. I tu stała się rzecz niebywała Firma ?Rawbud? pokryła koszty wyjazdu opiekuna, Gmina koszty zawodnika a Starostwo znalazło środki aby w newralgicznym momencie Turnieju ekipę wzmocnił trener. Piotr grał rewelacyjnie w połowie turnieju znajdował się w ścisłej czołówce/ info internet/.Uzyskał normę na II kategorię szachową / jako I w klubie/, ale po7 rundzie okoliczności się radykalnie zmieniły, w końcu ten pierwszy start zakończyliśmy na 25 pozycji.

"Będąc jednocześnie ojcem i prezesem Klubu zrozumiałem wtedy, że zaczynamy ocierać się o "wielki" młodzieżowy sport. Emocje, które wtedy poznałem towarzyszą mi nieodmiennie przy każdym wyjeździe nie zależnie od rangi imprezy. Przeważnie są to emocje pozytywne – staram się raczej doładowywać moich podopiecznych. Gra powinna sprawiać satysfakcję i przyjemność, przecież nie od dziś wiadomo, że droga do każdego sukcesu jest mozolna i wymaga wielkiego zaangażowania zarówno zawodnika jak i jego otoczenia – rodziców, działaczy, opiekunów." – wspomina Włodzimierz Markowski.

W tym czasie organizowaliśmy już po raz drugi akcję "Szachy w szkole" dzięki niej zyskaliśmy wielu nowych członków i popularność szachów w Rawiczu znacznie wzrosła. Staliśmy się w krótkim czasie trzecim co do liczebności i aktywności sportowej klubem w Wielkopolsce. Zaczęliśmy zdobywać medale Mistrzostw Wielkopolski a drużyna Młodzieżowa na dobre zadomowiła się w III Lidze. Powołaliśmy też II drużynę juniorską. Liczba członków sięgnęła już 51 osób w tym 31 uczniów . Wzięliśmy odział w około 22 turniejach w tym 10 zorganizowanych na terenie Rawicza. Najważniejsze imprezy, które z czasem wpisały się na stałe do kalendarza sportowego to:
Rawicki Otwarty Turniej Szachowy
Turniej Trzech Króli o Puchar Prezesa RSM
Turniej Wagarowicza / Powitania wiosny/
Turniej o Puchar dyrektora DK
Zimowe Turnieje Szachowe
Letnie Turnieje Szachowe
Turniej Gwiazdkowy
Symultana Szachowa z Mistrzem/ gościliśmy takie sławy jak H. Ereńska arcymistrzyni, R. Tomczak mistrz Świata, J. Tomczak mistrz Europy./
Szachy w Szkole / udział brało ok. 200 do 300 dzieci/

Rok 2001 był też rokiem znacznych zmian w Klubie. Funkcję instruktora i członkostwo w w Zarządzie opuścił p. S. Polny. Uprawnienia instruktorskie i sędziowskie zdobył W. Markowski, który od nowego sezonu musiał pogodzić dwie funkcje w Klubie tj. prezesowanie i szkolenie. Uprawnienia sędziowskie uzyskał także A. Chromicz a w 2002 r. D. Redko i A. Buchała.Wydaje się, że to jest logiczna droga rozwoju Klubu aby dorastający członkowie zdobywali uprawnienia i podejmowali się nowych obowiązków.
Rok 2002 zaznaczył się brakiem udziału naszych zawodników MP, ale za to wystawiliśmy zawodników do innych turniejów, jak:
MP P´15
MP P´30
MP P´5
MP Domów Kultury ?III miejsce
Turniej Ostatniej Szansy – 2 awanse do Finałów MP
Turnieje szachowe w Poznaniu, Ślesinie, Kostrzyniu, Obrze,
W sumie wystartowaliśmy w 29 turniejach w tym w 12 lokalnych. Liczba członków wzrosła do 64 w tym 43 uczniów. W tym roku szkolenie w Klubie dodatkowo prowadziła p. K. Sobierajewicz i R. Bernard z Akademii Szachowej z Warszawy.
W następnym 2003r. w Finałach MP bierze udział dwoje naszych zawodników/ rodzeństwo P. i M. Markowscy/ wraz z T. Buchałą i B Stachowskim stanowią niewątpliwą czołówkę klubu i brylują na zawodach wojewódzkich i strefowych. Jest to jednak rok feralny ze względu na chorobę prezesa i jednocześnie instruktora. W szkoleniu stara się pomóc WZSzach w osobie p. K. Sobierajewicz i niestety muszą się angażować czołowi zawodnicy. Jednak nie osłabiamy swojej siły. Liczba członków nadal rośnie i sięga 79 w tym 58 uczniów i studentów. Wyniki sportowe są nie gorsze niż w latach poprzednich. Dużą popularnością cieszy się Rawicki Otwarty Turniej Szachowy na który zjeżdżają zawodnicy z całej Polski i wysoko notowani w rankingu. Bierzemy udział w ok. 27 turniejach w całej Polsce w tym:
MP klasyczne w Wiśle
OOM w Brodach Iłżeckich
Mała Olimpiada Szachowa w Polanicy
Półfinały MP w Kołobrzegu
Turniej Kadry w Międzyzdrojach
Mistrzostwa Wrocławia z Finałem włącznie w r. 2004
oraz tradycyjne turnieje w Poznaniu, Kostrzyniu, Śmiglu, Ostrowie,Lesznie

Kolejny rok 2004 to rok , w postanowiliśmy zweryfikować naszych członków. Kłopoty finansowe związane z dużą aktywnością sportową i właściwie nie do pokonania trudności związane z zatrudnieniem drugiego szkoleniowca. Po skreśleniu "martwych" i nie płacących składek członków i przyjęciu nowych liczba zmniejszyła się do 56 w tym 36 uczniów. W Finałach OOM wziął udział tradycyjnie P. Markowski, ale ponadto zaliczyliśmy takie znaczące imprezy jak:
MP P´30 – Koszalin
MP P´15 – Kołobrzeg
MP Przedszkolaków i Nauczycieli w Rybniku
Półfinały MP Kobyla Góra
Mała Olimpiada Szachowa – Polanica
MP Domów Kultury – Bydgoszcz
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Poznań
oraz inne tradycyjne turnieje/ w sumie ok. 30 turniejów w tym 8 lokalnych/

No i czas na rok 2005. Nasze obawy związane z organizacją Klubu dotyczyły przede wszystkim spraw związanych z koniecznością systematycznego angażowania się zarówno w sferę sportową jak wychowawczą. Duża grupa młodszych dzieci, które pod koniec 2003 roku zostały zapisane do Klubu przyciągnęła też swoich rodziców co kapitalnie ułatwiło nam tzn. Zarządowi pracę. Podziękowania należą się państwu: Gniazdowskim/którzy i tak w końcu zostali członkami Klubu i jego organów/, Bałandom, Michalczakom, p. K. Pietrzak, p. Łyczkowskiej, p Kowalonek, p. P.Bruderowi /którego spotkało to samo co Gniazdowskich/ i szczególnie p. Łosiom nie można pominąć także p. Saleha, Godyli i Kowalczuka oraz Nowaka. A wracając do bieżącego roku znowu uczestniczyliśmy w Finałach OOM tym razem aż w Janowie Lubelskim. Ponadto bardzo dobrze spisaliśmy się w rozgrywkach drużynowych zajmując trzecie miejsce co dało asumpt do awansu do II Ligi szachowej a więc rozgrywek centralnych. Nasze obawy wzrosły – finansowe oczywiście gdyż środków na ten wyjazd w żaden sposób nie planowaliśmy/ ok. 5 tys. zł./. Koniec końców jednak je zebraliśmy i zaliczyliśmy po raz pierwszy rozgrywki centralne – myślimy, że nie ostatni i po cichu liczymy na awans w przyszłym roku.

Znaczącym sukcesem na arenie ogólnopolskiej było zdobycie trzeciego miejsca w finałach MP gimnazjów przez drużynę I gimnazjum w Rawiczu w skład, której wchodzili:
I szach. Kasia Kowalińska
II szach. Tomek Buchała/ Im. na szach
III szach. Piotrek Markowski/ Im na szach.
IV szach. Marysia Markowska
Sukces ten odbił się głośnym echem w całej Polsce, otrzymaliśmy gratulacje między innymi od samego prezes PZSzach.
Po raz pierwszy czworo naszych członków uczestniczyło w ogólnopolskim zgrupowaniu młodych szachistów ? "Wakacje z Szachami" w Jarosławcu. Ten rok przyniósł nam także dobre wyniki w eliminacjach do przyszłorocznych Finałów MP. Awans uzyskało bowiem troje naszych zawodników: debiutant A. Bruder, M. Markowska po raz drugi i "stary wyżeracz" P. Markowski po raz piąty /można by powiedzieć pięć startów na pięciolecie/.
Inne udane starty to :
Finał IMPonadgimnazjalnej – Konin i I m. T. Buchała
Połfinał MP – Dżwirzyno i I m. M Markowska
Dwa Turnieje Ostatniej Szansy w Zakopanem i Szklarskiej Porebie i dwa razy I m. P. Markowski
Turniej o Puchar Marszałka woj. Wielkopolskiego I miejsca drużynowe w kilku kategoriach wiekowych i generalce.
Bardzo dobre występy w turniejach w Wąsoszu, Śmiglu, Rawiczu, Lesznie, Kostrzyniu, Ostrowie oraz w Mistrzostwach wojewódzkich P´15 czy MP P´30 w Koszalinie i P´15 w Kołobrzegu, a także w MP Domów Kultury w Bydgoszczy

W sumie wystartowaliśmy w ok. 35 turniejach w tym 10 lokalnych. Wszystkie te starty zaowocowały też uzyskaniem rankingów międzynarodowych przez troje naszych zawodników. Liczba członków klubu wrosła do 70. W ostatnim okresie powtórzyły się niestety perturbacje ze zdrowiem Prezesa i znaczną część obowiązków przejął A. Buchała a treningi praktycznie od września prowadzi M. Markowska. Trzeba powiedzieć, że ze znakomitym skutkiem. Pamiętajmy, że hasło zawarte w symbolice FIDE "Gens

Jesteś tutaj: Home Historia